מהדרין

היצואנית מספר אחת של פרי הדר, ירקות שורש ותמרים

מיתוג משרדים של קבוצת מהדרין על ידי propaganda
קבוצת מהדרין - סרט פרידה ממנכ״ל - גיא וינשטוק