אל על

קמפיינים פנים ארגוניים

קידום נושא הבטיחות ותרבות הדיווח באלעל: קמפיין בנקודות העבודה, חדרי אוכל, אזורי התחזוקה וכו...


תקשורת פנים ארגונית לצוותי האחזקה והתפעול של אלעל: התנהלות בסביבת מטוסים. NTP - no touch policy