התנועה החברתית הירוקה

עיצוב לוגו ותדמית פוליטי - לבחירות מקומיות