כלל ביטוח

עיצוב אלמנטים תדמיתיים

עיצוב פרופיל חברה, חומר שיווקי למשקיעים פוטנציאלים וערכת דיווחי בורסה עבור קבוצת כלל.


עיצוב פרופיל חברה, חומר שיוקי למשקיעים פוטנציאלים וערכת דיווחי בורסה.


מיתוג ובניית "עץ" הפוליסות של כלל ביטוח כולל בניית מערכת אייקונים וסימני זיהוי לפי קטגוריות


עיצוב חומר שיווקי 


מיתוג אירוע סוכנים


מיתוג אירוע סוכנים