כלמוביל פתרונות מימון

מיתוג אירוע לקוחות של כלמוביל פתרונות מימון. הפרוייקט כלל, קמפיין מקדים, מיתוג מרצנדייז ומיתוג שטח האירוע


דיוור ישיר לאירועי מכירות. הדיוור היה פרסונאלי, גאוגרפי (לפי אולמות תצוגה) והעיתוי /תאריך הופיע כדאטה משתנה בקריאיטיב. סריקת  ה QR שתלה אירוע ביומן הלקוח כולל קישור לוויז עם מיקום אולם התצוגה.