all trade

חידוש לוגו, זהות תאגידית ואלמנטים שיווקיים

עיצוב דיוור ישיר לשנה החדשה המתבסס על קונספט כרטיסי הגירוד כאשר המסר הינו "השנה הולכים על בטוח".


עיצוב זהות תאגידית למותג קיים לאחר שביצענו מתיחת פנים ללוגו הקיים של החברה. בנוסף עיצוב אלמנטים שיווקיים ותדמיתיים.


עיצוב ומיתוג משאיות חלוקה