רנתה - רשת מרכזים לרפואה אסתטית

קמפיין פרינט ושילוט חוצות

קמפיין פרסום לרנתה - רשת מרכזים לשירותי רפואה אסתטית. הפרסום הופיע במדיה מגוונת שכללה: עיתונות יומית, עיתונות נשים ושלטי חוצות.