נדיר תעשיות

קמפיין שילוט חוצות לקידום מוצרי טיח צבעוני (כולל מגזר ערבי)