compass

להקת הפלמנקו הישראלית

פרסום שוטף להופעות להקת הפלמנקו הישראלית באמצעות מודעות במוספי תרבות ופוסטרים במרכזי תרבות, מתנ"סים וסינמטקים.