pantum

עיצוב נקודת מכירה

 בניית קמפיין השקה, חומרים שיווקיים, אריזות מקומיות ונראות בנקודות המכירה הקמעונאיות לחברת Seine הסינית, יצרנית מדפסות Pantum - מהחברות הגדולות בעולם לייצור מתכלים למדפסות.