בנק ישראל

מיתוג כנס

מיתוג ועיצוב אלמנטים לכנס של בנק ישראל לרבות בניית תערוכה