All Recycling

תערוכות לעולם המיחזור

עיצוב תערוכה ל All Recycling . החברה הינה מבין החברות היחידות בארץ אשר רוכשות את ציוד המחשוב ההיקפי המשומש ועושה בו שימוש אחר, בין אם שדרוגו ומכירתו ללקוחותיה ובין אם מיחזורו כפסולת אלקטרונית לפי התקנים המחמירים ביותר.