SMS marketing

תקשורת מסרים קצרים, וואצאפ והודעות קוליות

לייב 21/04/2020 - תקשורת SMS, וואצאפ והודעות קוליות לשמירה על קשר עם הלקוחות. מתוך סידרת שידורים ביוזמת פרופגנדה לעזרת העסקים הקטנים בנושא חזרה לשיגרה העסקית בסיום עדין הקורונה

propaganda dror zorea SMS marketing