בעלות על לוגו חדש ורישומו כסימן מסחר

לאחר שרכשת את הלוגו החדש שלך אתה הוא הבעלים עליו ובאחריותך כל נושא השימוש בו, זכויות היוצרים עליו ורישומו כסימן מסחרי. לשימושך ערכנו מספר שאלות ותשובות בנושא.

מהו סימן מסחר או סימן מסחר רשום? אם יש לך סמל מסחרי שמזוהה עם המוצר או המותג שלך, כולל שם, לוגו לחברה וסלוגן. זה יכול להיות מילה, לוגו מעוצב או מאופיין בפונט יחודי, מוצר תלת מימדי, או אפילו דמות מאויירת. רישום סימן מסחר מעניק הגנה רשומה מאד חזקה. כיום גם צבע יכול להוות סימן מסחרי ובשל כך ניתן ליצור הגנה על צבע כחלק בלתי נפרד מהמיתוג. סימן מסחר הוא הגנה הניתנת ע"י רשם הפטנטים, המדגמים וסימני המסחר, בהתאם לפקודת סימני המסחר.

מה ההבדל בין הסימון TM לסימון R ? הראשון TM מסמל כי בעל הסימן העושה בו שימוש מתייחס אליו כאל סימן מסחר המייצג את עסקיו, וייתכן כי אף הגיש בקשה לרישומו כסימן מסחר רשום. ® מסמל כי הסימן אשר הוא מתייחס אליו הינו סימן רשום אשר בעליו נהנה מהגנה ע"פ פקודת סימני המסחר.

איך אני רושם לוגו? עליך להגיש בקשה לרישום למחלקת סימני המסחר במשרד לרשם הפטנטים, ולשלם את האגרה הקבועה בתקנות.

כמה יעלה לי לרשום לוגו? אם תגיש את הבקשה בעצמך, עליך לשלם רק את אגרת ההגשה על פי דרישת מחלקת סימני המסחר, אם תשתמש בשירותי עורך דין, יהיה עליך לסכם בנוסף לאגרות את שכר הטרחה עמו.

כמה זמן לוקח לרשום סימן מסחר? בקשה לרישום סימן מסחר נבחנת לאחר הגשתה ע"י בוחני מחלקת סימני המסחר, לשםקביעה באם ניתן לרשום את הסימן המבוקש. התור לבחינה הוא בן 3 חודשים לחצי שנה תלוי בעומס. לאחר סיום הליכי הבחינה ומותנה בתוצאותיה החיוביות, תשלח למבקש הודעה כי בקשתו התקבלה והיא תתפרסם ביומן סימניהמסחר. באם לא מוגשת התנגדות לבקשה לרישום הסימן תוךשלושה חודשים מיום הפרסום, הסימן ירשם ותעודת רישום תשלח למבקש.

האם ניתן להגן במסגרת בקשה אחת על יותר מסימן אחד? לא, בקשה אחת לרישום סימן מסחר יכולה להגן על סימן אחד בלבד. 

האם ניתן לרשום את אותו סימן לגבי סחורות ושירותים שונים? אם רוצים להגן על אותו סימן ביחס לסחורות או שירותים שונים, הנכללים על פי סיווג הסחורות והשירותים בסוגים נפרדים, ניתן לכלול במסגרת בקשה אחת סוגי סחורות רבים.

האם ניתן להשתמש בלוגו טרם רישומו? כן, הרישום רק מקנה לבעל הסימן זכות לשימוש ייחודי בסימן, אולם גם ללא רישום זכאי אדם להשתמש בסימנו, אלא שכל זמן שהסימן אינו רשום לא יוכל להסתמך על זכויות שמקנה פקודת סימני המסחר לבעל סימן רשום.

האם בהגשת בקשה לרישום סימן מסחר בישראל אהיה מוגן בכל העולם? לא, יש להגן על הסימן בכל מדינה בנפרד. החל מ- 1.9.2010, ניתן להגיש באמצעות המשרד הישראלי, בקשה בינלאומית אחת, ולבקש באמצעותה לרשום את הסימן בכל המדינות החברות באמנה.

איך אני אדע אם סימן המסחר שבדעתי לרשום אינו בבעלות אחרים? רצוי לערוך חיפוש לפני הגשת בקשה לרישום סימן מסחר. ניתן לבצע חיפוש עצמי ללא תשלום באמצעות מאגר הנתונים שבאתר משרד רשם הפטנטים. בנוסף, ניתן לבקש חיפוש רשמי בתשלום שיבוצע ע"י בוחני מחלקת סימני המסחר שבמשרד רשם הפטנטים.

כמה זמן נשאר סימן מסחר בתוקף? אין הגבלה לאורך החיים האפשרי של סימן מסחר, אולם כדי לשמור את הסימן בתוקף יש לשלם אגרות חידוש אחת לעשר שנים.