​מושגי יסוד במדידת אפקטיביות

Deliverability : היחס בן מספר המסרים הנשלחים לבן מספר המסרים המתקבלים בתיבות בודק את איכות הרשימות ואת חוזקו של השולח / הIP מול ה ISP'S יחס בעייתי (לדוגמא מעל 3%) יכניס את השולח לרשימה שחורה

Open rate : שיעור הפתיחה – היחס בן מספר המסרים שנשלחו לבין מספר הפתיחות (לעומת unique שבודק את מספר המסרים בן מספר הפותחים) בודק את שורה הנושא או הטיזר ואת איכות הרשימה

CTR click-through rate : שיעור לחיצה - היחס בין מספר החשיפות שמקבלת פרסומת לבין מספר הלחיצות עליה

Click-to-open rate CTOR : היחס בן מספר הפותחים הייחודיים לבין מספר ההקלקות הייחודיות the subscribers who opened the email, how many clicked בודק את אפקטיביות העיצוב , התכנים וההנעה לפעולה

Conversion rate : היחס בין מספר הנחשפים למסר למספר המבצעים פעולה כלשהי (שהוגדרה כנדרשת ע"י המפרסם) כמה הגיעו למייל/דף הנחיתה או האתר ומילוי טופס, השאירו פרטים, נרשמו לניוזלטר, רכשו מוצר וכו

Unsubscription rate : שיעור הסרה – היחס בין מספר ההסרות למספר הנמענים בודד את הרלוונטיות ומדד העצבנות

 

נובמבר 2016