מנורה

עיתון עובדים

קונספט, עיצוב ועריכה לעיתון עובדי מנורה