888

קמפיינים להטמעת ערכים

תקשורת פנים ארגונית ל 888 הכוללת: חוברת מעבר מת"א לבניין החדש בהרצלייה פיתוח, קמפיין פנימיי להטמעת מסרים – מניפת ערכים (ישראל, אירופה ואמריקה), קמפיין יעדים לעידוד מכירות, דפית תקשורת בן סניפי החברה בעולם ועוד